Jdi na obsah Jdi na menu

Ztráta a nalezení psa

19. 4. 2017

Zaběhnutí psa se může stát i svědomitému majiteli, někdy k tomu postačí jen souhra nepředvídatelných nešťastných okolností.

Kolik času Vám poskytuje zákon k nalezení psa, než přijdete o své vlastnické právo? Lhůty jsou různé a záleží na několika okolnostech.

zakonnoz1046.jpgPes označený mikročipem

Vlastnické právo nezaniká, neboť pes je označen takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit. Důležité je však zaregistrovat čip do celorepublikové nebo mezinárodní databáze (např. Národní registr majitelů zvířat), aby nálezce měl možnost vlastníka určit. Obec pak má povinnost oznámit majiteli nález psa a vyzvat ho, aby si jej převzal.
 

Pes bez mikročipu

Pes zůstane u nálezce, který má povinnost nahlásit (zpravidla do 3 dnů) jeho nález obci, na jejímž území byl pes nalezen. Obec pak nález psa vyhlásí obvyklým způsobem – úřední deska obce, místní rozhlas. Od tohoto okamžiku běží 2 měsíční lhůta, ve které, když se ke svému psovi nepřihlásíte, stane se nálezce jeho novým vlastníkem. Je důležité si uvědomit, že nálezce může psa odvézt daleko od místa nálezu a jeho nalezení pak nahlásit na obci dle svého bydliště. Pro Vás jako majitele se pak šance na jeho nalezení výrazně snižuje, neboť v ČR je přibližně 6300 obcí… Pes neoznačený mikročipem se tak poměrně snadno může stát po 2 měsících majetkem někoho jiného…

Pes bude umístěn v útulku. Od vyhlášení nalezení psa plyne 4 měsíční lhůta, pokud do té doby svého psa nenajdete, útulek získá oprávnění se psem volně nakládat.

 

Nálezce má nárok vždy nárok na úhradu nutných nákladů (krmení + další přiměřené náklady – např. vodítko atd.) a nálezné.