Jdi na obsah Jdi na menu

Reklamace psa

19. 4. 2017

Reklamace psa není zcela jistě příjemnou a snadnou záležitostí ani pro jednu ze zúčastněných stran – majitel x chovatel. Vzhledem k tomu, že v této oblasti se mi nepodařilo dohledat konkrétní soudní rozhodnutí, vyjadřuje tato rubrika (více než jiné) můj osobní názor. Proto níže uvedené informace vnímejte především jako mé porozumění dané problematice, ke kterému jsem dospěla po prostudování zákonů a odborných článků.

Z hlediska práva je při posouzení reklamace první zásadní věcí to, zda štěně bylo zakoupeno „spotřebitelem“ (fyzická osoba) nebo podnikatelem.

Ve většině případů se jedná o první variantu (pes jako domácí mazlíček) a pak se při případné reklamaci použijí ustanovení Občanského zákoníku.

zakonnoz599.jpg

Prodávající (chovatel) vždy odpovídá pouze za vady, které má zvíře při převzetí kupujícím.

Od doby převzetí běží dvě základní lhůty:

  • Šest týdnů. Pokud se skrytá vada projeví do šesti týdnů od převzetí, má se za to, že štěně bylo vadné již při převzetí a je na prodávajícím, aby případně prokázal, že tomu tak nebylo.
  • Dva roky. Po uplynutí šesti týdenní lhůty je však na kupujícím, aby prokázal, že štěně bylo vadné již při převzetí.

 

Co je a co není „skrytá vada“

ANO

Zcela jistě sem patří např. infekční choroby, u kterých se s ohledem na délku inkubační doby prokáže, že štěně jimi onemocnělo již u chovatele.

 

NE

vady, které se projeví v době vývinu psa - špatné zaúhlení či postoj končetin, nerovná hřbetní linie… ale například i vady chrupu, které štěně nemělo v době předání novému majiteli a které se mohou projevit po přezubení - chudozubost, vadný typ skusu atd.